עוזי מחלב
ירידת ערך במקרקעין (ע"פ סעיף 197)

ירידת ערך ע"פ סעיף 197: 

סעיף 197 בחוק התכנון והבניה קובע:

(א)  נפגעו על ידי תכנית, שלא בדרך הפקעה, מקרקעין הנמצאים בתחום התכנית או גובלים עמו, מי שביום תחילתה של התכנית היה בעל המקרקעין או בעל זכות בהם זכאי לפיצויים מהועדה המקומית, בכפוף לאמור בסעיף 200.

(ב)  התביעה לפיצויים תוגש למשרדי הועדה המקומית תוך שלוש שנים מיום תחילת תקפה של התכנית; שר הפנים רשאי להאריך את התקופה האמורה, מטעמים מיוחדים שיירשמו, אף אם כבר עברה התקופה.

סעיף (א) מגדיר את הרשאים להגיש תביעת פיצויים בגין אישרה של תוכנית, וסעיף (ב) קובע את הזמן האפשרי להגשת התביעה.

באם אושרה תכנית באזורכם, קיימת אפשרות שתכנית זו תביא לירידת ערך בנכס שלכם, ירידה העלולה לבוא לידי ביטוי בעשרות ומאות אלפי שקלים.

ירדת ערך כתוצאה מפגיעה פיזית בנכס:

                      

במקרים רבים כאשר נגרם נזק למבנה, ניתן לתקנו אולם קיימים מקרים בהם הנזק אינו בר תיקון, דבר המשאיר "מפגע" במבנה ולמעשה המבנה סובל מכשל קבוע. אין פרוש הדבר שלא ניתן להמשיך ולהשתמש בנכס, אלה עיקרו של כשל זה הינו פגיעה בהנאה הניתנת להפקה מהמבנה, וכתוצאה מכך נובעת הפגיעה בשווי המבנה ונגרמת ירידת ערך.

בשונה מירידת ערך הנגרמת מאישור של תכנית מתאר (סעיף 197 לחוק התכנון והבניה), ירידת ערך כתוצאה מנזק פיזי למבנה יכולה להיגרם ממספר רב של גורמים ובשני אופנים עיקריים:

  • נזק אשר פוגע בכל המבנה, ומונע את המשך השימוש במבנה.
  • נזק אשר פוגע בחלק מהמבנה, אך מונע את אפשרות ההנאה מסך המבנה.

להלן מספר דוגמאות לגורמי הנזק ולירידת הערך:

  • נזילה מצינור חיצוני אשר גורם לנזקי מים והצפות בקומות התחתונות בבית בבניין מדורג או במרתף בית מגורים פרטי.
  • שקיעה של אחד מעמודי היסודות כתוצאה מבניה לקויה או משימוש בחומרי בניה שאינם תואמים לנכס שנבנה.
  • שריפה שפורצת בבית ופוגעת בחומרי הבניה.

מקרים אלו כמו רבים אחרים אשר באפשרותם להביא לכדי ירידת ערך הנכס, עלולים לגרום למצב בו הנזק הנגרם אינו בר תיקון או לחלופין שעלויות תיקון הנזק עולות עולות על עלויות הריסת המבנה ובנייתו מחדש, כמו כן פעמים רבות ניתן להתמודדות עם הנזק הנגרם על ידי תיקון אולם, תיקון זה אינו אסטטי לעין, כגון קורות ברזל לאורך התקרה והקירות, בניית מעמד (ג'ק) לקירות ויסודות הבית וכדו'.

ולכן ניתן לקבוע בוודאות שמקרים אלו משאירים "צלקת" הן בנכס והן בבעליו אשר אינם יכולים להפיק את מירב ההנאה אשר הם חפצים להפיק מהנכס.

ולכן נשאלת השאלה האם בנכסים אשר סובלים ממומים וצלקות מקיימת ירידת ערך?

ועל כך תשובתי הכנה היא, כי אכן במקרים הנ"ל ובעוד רבים אחרים, מתקיימת ירידת ערך למבנה.

ועכשיו נענה על השאלה הקודמת בעניין הדירות שאחת מהן נשריפה:

רוב בני האדם יעדיפו את הדירה שלא קרה בה כלום, כך שהדירה שבה פרצה השריפה "סוחבת" איתה טראומה כלשהי ואת אותה טראומה ניתן לכמת בכסף שהוא שווה ערך לירידת הערך שחלה בדירה.

לאחר שהבנו כי במבנה קיימת ירידת ערך, אנו נדרשים לסוגיה של שוויו של הנכס וזאת מכיוון שירידת הערך למבנה נגזרת משוויו של הנכס בשוק החופשי ולא רק משווי של המבנה עצמו ומעלויות הבניה והתיקון.

את שוויו של הנכס בשוק החופשי קובע כמובן שמאי מקרקעין מוסמך, בלבד, אשר זהו תחום מומחיותו.

תחומים
היטל השבחההערכת שוויירידת ערך לפי סעיף 197פיצויי הפקעהפירוק שיתוףבדק ביתהשגות רשות מקרקעי ישראלדיירות מוגנתמיסוי מקרקעיןפינוי בינוי

צור קשר
נא מלאו את הפרטים ונציגינו יחזרו אליכם...