עוזי מחלב
הערכת נכסים למטרת פירוק שיתוף במקרקעין

שמאי מקרקעין הינו הסמכות לקביעת שווי הנכסים המחולקים. השמאי בוחן את המצב התכנוני של הנכס יחד עם ההיבט המשפטי והפיזי, וקובע האם ניתן לבצע חלוקה בעין (הסבר בהמשך) או לבצע פירוק על פי חלוקת שווי.

במקרים של חלוקה בעין יקבע השמאי האם יש צורך בתשלומי איזון ואם כן יקבע את גובהם. במקרים של חלוקת שווי יקבע השמאי את ערך הנכס לביצוע החלוקה.

בסיכום עבודתו מציג שמאי המקרקעין דוח שומה בו מפורט שווי הנכס על חלקיו השונים ואת הייחסיות בהתאם לשותפות במקרקעין.

כל שותף במקרקעין זכאי לדרוש את החלק המגיע לו במקרקעין בכל עת ועל פי החוק. גם אם בבעלות אותו שותף נתח קטן מהזכויות במקרקעין. כמובן שכמו בכל שותפות הסכמת שאר השותפים עתידה להקל מאוד על התהליך. 
אם קיימת הסכמה לבקשת פירוק שיתוף במקרקעין אז ניתן לעשות את ההליך במהירות רבה.

 חלוקה בעין אפשרית במקרים בהם ניתן להפריד את הנכס למספר חלקים בהתאם לחלוקת הבעלות. אם הדבר אפשרי אז חלוקה פיסית של הנכס בין השותפים הינה אופציה אידיאלית. בחוק מכונה הליך זה חלוקה בעין ובית המשפט 

רשאי לקבוע תשלומי איזון לצורך השוואת חלקיהם של השותפים. לדוגמא בבעלות בעל ואישה שתי דירות בעלות ערך כספי שונה ויש להם חלק שווה ברכוש. השותף אשר קיבל את הדירה בעלת הערך הגבוה ישלם את תשלום איזון להשוואת החלקים.

חלוקת שווי הנכס על פי חלקו היחסי של כל שותף (אחוז אחזקתו). בין אם הנכס נמכר לצד שלישי או לאחד מהשותפים תתחלק התמורה בהתאם ליחסיות בבעלות על הנכס.

תחומים
היטל השבחההערכת שוויירידת ערך לפי סעיף 197פיצויי הפקעהפירוק שיתוףבדק ביתהשגות רשות מקרקעי ישראלדיירות מוגנתמיסוי מקרקעיןפינוי בינוי

צור קשר
נא מלאו את הפרטים ונציגינו יחזרו אליכם...