עוזי מחלב
הפחתת מיסוי מקרקעין

מס שבח הנכלל תחת נושא מיסוי מקרקעין הינו מס המוטל של שבח מקרקעין. שבח מקרקעין הינו הרווח בין שווי הנכס בעת רכישתו לבין שווי הנכס בעת מכירתו. לרוב מס שבח הינו תשלום שעשוי להגיע לסכומים גבוהים, אנו ממליצים לערוך בדיקת מס שבח לפני ביצוע עסקת המכר ולברר את אפשרויות הפחתת מס שבח או קבלת פטור.

בעת חישוב מס שבח על נכס מקרקעין, מלבד למחיר המקרקעין ישנה התייחסות גם להוצאות הקשורות לעסקת המכירה כדוגמת שכר טרחה של עורך דין, מתווך ושיפוצים שבוצעו בנכס (חלק מסוים מעלות השיפוצים). לאחר חישוב הסכום הכולל הנ"ל, מצטרף מדד מיום רכישת הנכס ועד למיום מכירתו. ההפרשים בין יום הרכישה ליום המכירה בצירוף הסכומים שצוינו, מבטאים את חבות מס השבח.

 בעת ביצוע עסקת המכירה יש לדווח לרשויות המס ולהגיש שומה עצמית. שומה עצמית נערכת ע"י שמאי מקרקעין או באמצעות עורך דין ומפרטת את עסקת המכר, תשלומים שמתווספים ואת חישוב מס שבח ע"פ חוות דעת שמאי מקרקעין (או עורך דין). לאחר הגשת שומה עצמית, שלטונות המס בוחנים אותה ומוודאים את תקינותה. בהנחה שבשומה העצמית שהוגשה אין דבר מה חריג (עסקה במחיר נמוך ביחס לשוק, פטורים חריגים, עסקה בין בני משפחה ועוד), תאושר השומה ויישלח שובר לתשלום מס שבח. בהנחה כי השומה העצמית איננה אושרה, יפיקו שלטונות המס שומה אחרת בה יפורטו הסיבות לאי קבלת השומה העצמית וכן סכום לתשלום מס שבח כפי שנקבע ע"י רשויות המס.

 חשוב לדעת, כי ניתן לערער על שומה אחרת שהועברה ע"י רשויות המס, וזאת באמצעות השגה לשלטונות מס שבח. במידה וזו לא התקבלה, ניתן להגיש ערר לועדת ערר בבית משפט מחוזי ובמקרים מסוימים ניתן אף להגיע לבית משפט עליון.

תחומים
היטל השבחההערכת שוויירידת ערך לפי סעיף 197פיצויי הפקעהפירוק שיתוףבדק ביתהשגות רשות מקרקעי ישראלדיירות מוגנתמיסוי מקרקעיןפינוי בינוי

צור קשר
נא מלאו את הפרטים ונציגינו יחזרו אליכם...