עוזי מחלב
הערכות שווי על פי התקינה החשבונאית – IFRS.

כניסתו של תקן חשבונאות IFRS לישראל משפיע רבות על רואי החשבון, שמאים וכמובן על תחום הנדל"ן ככל ותחום הנדל"ן המניב כפרט. בתחום הנדל"ן המניב השווי ההוגן של הנכסים משפיע על כניסתו בעתיד לדוחות הרווח או

מאידך לדוחות ההפסד. כלומר, במידה ונכס שוערך במחיר נמוך ממחיר המכירה הסופי אזי נרשם רווח חשבונאי.

תקן בינלאומי IFRS nאפשר לציבור לקבל מידע מהימן וטוב יותר על שווי נכסי המקרקעין של החברות.

תקן שמאות 17 - תקן שמאות 17 הינו תקן של המוסד לתקינה שמאית שליד מועצת שמאי המקרקעין. התקן קובע את הפרמטרים הנדרשים בהערכת נכסי נדל"ן בדיווחים לצורך דיווח על פי חוק נירות ערך. חברות נדל"ן שידווחו מעתה על פי

תקן IFRS וירצו להשתמש בחוות דעת בלתי תלויה לגבי ערך הנדל"ן שבבעלותם יצטרכו להצטייד בחוות דעת שמאי מקרקעין שערוכה וכוללת לפחות את הפרמטרים בתקן השמאי.

 
תחומים
היטל השבחההערכת שוויירידת ערך לפי סעיף 197פיצויי הפקעהפירוק שיתוףבדק ביתהשגות רשות מקרקעי ישראלדיירות מוגנתמיסוי מקרקעיןפינוי בינוי

צור קשר
נא מלאו את הפרטים ונציגינו יחזרו אליכם...