עוזי מחלב
טבלאות איזון – איחוד וחלוקה חדשה

יש כמה סיבות שבגללן צריך לבצע את התהליך, והן:
1. תכנון מחדש של שטח כלשהו הרבה פעמית מחייב יצירה של חלקות רישום חדשות שתואמות את
    התכנון החדש, כדי לאפשר הפרשה של שטחים לצרכים ציבוריים ולשמור על חלוקה הוגנת בין הבעלים
   של הקרקע. אם יש כמה מגרשים, והרשות המקומית או בעלי הזכויות בקרקע מעוניינים לנצל אותה
   בצורה הכי אפקטיבית. כשיש תהליך התחדשות עירונית או אם מתבצעת התארגנות עצמאית של בעלי
   הזכויות בקרקע על מנת להביא לשיפור והשבחה של הנכסים, כמו שקורה בפינוי בינוי.
2. לוועדה המקומית לתכנון ובנייה יש סמכות לאשר תהליך איחוד וחלוקה מחדש ולכפות אותו על בעלי
    הזכויות בקרקע אם יש שני בעלים או יותר והם אינם מצליחים להגיע להסכם לגבי אופן התכנון.
    התערבות הוועדה מונעת חוסר הסכמה ביניהם שעלול להביא לקיפאון.
3. התארגנות עצמאית של כל בעלי הזכויות בקרקע צריכה להגיע להסכמה בין כל המעורבים, כך שתהליך
    האיחוד והחלוקה מחדש חייב להיות בהסכמה שלהם.

שלבי תוכנית איחוד וחלוקה
בשלב הראשון יוצרים איחוד כפוי בין כל בעלי הזכויות בקרקע.
לאחר מכן יתוכנן מחדש השטח המאוחד.
ולבסוף, מפרקים את האיחוד ומחלקים את השטח בין כל בעלי הזכויות.

נקודות עיקריות בתהליך האיחוד
-          המגרש החדש צריך להיות כמה שיותר קרוב למקומו המקורי לפני שנכפה האיחוד.
-          השווי היחסי של המגרש החדש יהיה זהה לשווי של המגרש הישן.
-          בעל חלקה שהשווי היחסי שלה גבוה לעומת החלקות האחרות, ובהשוואה למה שהיה לפני תהליך האיחוד והחלוקה, יצטרך לשלם תשלומי איזון לוועדה המקומית לתכנון ובנייה.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

איזון וחלוקה שמאי מקרקעין | שמאות טבלת איזון וחלוקה | איזון וחלוקה ראשון לציון | פרצלציה שמאי מקרקעין | שמאות פרצלציה

תחומים
היטל השבחההערכת שוויירידת ערך לפי סעיף 197פיצויי הפקעהפירוק שיתוףבדק ביתהשגות רשות מקרקעי ישראלדיירות מוגנתמיסוי מקרקעיןפינוי בינוי

צור קשר
נא מלאו את הפרטים ונציגינו יחזרו אליכם...