עוזי מחלב
חוות דעת לבתי משפט

חוות דעת לבית משפט נערכת על ידי שמאי מקרקעין  ונדרשת  בכתבי הגנה או  בכתבי תביעה העוסק בנושאי מקרקעין ונכסי מקרקעין. שומה  זו עשויה להיות מוצגת על ידי כל צד במשפט, וגם על ידי שמאי הממונה על ידי בית המשפט והמקובל על הצדדים. יש לציין כי במצבים מסוימים חוות הדעת הינה בגדר תנאי מקדים לקיום המשפט. למעשה, מדובר מסמך משפטי לכול דבר אשר תפקידו לסייע לבית המשפט להבין את העובדות והנתונים הקשורים לנכס הנידון. בדרך כלל שומה  של שמאי מקרקעין עוסקת בהערכת שוויו של הנכס בשוק להיום או למועד בעבר, והינה בעל חשיבות רבה בפסיקות רכוש המשפיעות בין היתר על גובה מתן פיצויים, הלוואות והשקעות כלכליות.

שמאי עורך שומה  מנומקת ועניינית  לבימ"ש, רצוי מאד שתהיה ערוכה בהתאם לתקינה השמאית. במקרים רבים נדרש השמאי להופיע לצורך מתן עדות. בשלב העדות השמאי נחקר על ידי עורכי הדין המייצגים את הצדדים. שמאי יכול להתמנות על ידי אחד הצדדים במשפט או אם הוא שמאי מומחה ע"פ ההגדרה של בית המשפט, הוא יכול להתמנות על ידי בית המשפט. לעיתים השופט/ת מבקשים מהשמאי להתייחס למספר היבטים או חלופות בהערכת השווי או הזכויות. לחוות דעתו של השמאי מצורף תצהיר שבו מצויין שם , כתובת, מספר רישיון, השכלה וניסיון. וכן חתימה כי  חוות הדעת  מהווה הצהרה במקום עדות עבור בית המשפט, בה הוא מתחייב בשבועה לעדות אמת בחוות הדעת, ולאשר כי הינו מודע להשלכות הפליליות של עדות שקר. יש לציין כי הצהרה זו תקפה עבור בית המשפט ועבור בית דין רבני אזורי.

שמאי מקרקעין חלוקת רכוש גירושין | שמאות לבית משפט ראשון לציון | שמאי מקרקעין לבית משפט

תחומים
היטל השבחההערכת שוויירידת ערך לפי סעיף 197פיצויי הפקעהפירוק שיתוףבדק ביתהשגות רשות מקרקעי ישראלדיירות מוגנתמיסוי מקרקעיןפינוי בינוי

צור קשר
נא מלאו את הפרטים ונציגינו יחזרו אליכם...