עוזי מחלב
היטל השבחה

 היטל השבחה הוא סוג של מס כתוצאה מהשבחת הנכס שלכם על רקע החלטות של וועדות הבנייה השונות - את ההיטל שמסתכם ב-50% מערך ההשבחה, אתם לא משלמים בעת החלטת הוועדה, אלא רק שתממשו את ההשבחה הזו - מכירת הנכס או ניצול הזכויות בהשבחה (בנייה נוספת). 

היטל השבחה הוא מס שמוטל על מי שמשביח את הנכס. במקרים רבים היטל ההשבחה מוטל בעת מכירת הנכס, אז מוכר הדירה בעצם מכר במקביל לנכס/ דירה גם את יכולת ההשבחה ורשויות המס דורשות ממנו לקבל את המגיע להם.

היטל השבחה נובע מכך שבזמן שמוכר הדירה היה בעל הנכס הוא קיבל זכויות השבחה ונקבע כי בעת שיממש אותן או בעת שימכור את הנכס (שזה סוג של מימוש הזכויות האלו) הוא ישלם את ההיטל בפועל.

ככה מוגדר היטל השבחה בחוק – "היטל השבחה הוא תשלום חובה בעקבות אישור תכנית, מתן הקלה או התרת שימוש חורג המעלים את שווי המקרקעין. את היטל ההשבחה מטילה הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה על הבעלים או על החוכר של המקרקעיןשיעור ההיטל הוא מחצית ההשבחה".

על פי החוק לאחר אישור התכנית (תוכנית ההשבחה), עורכת הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה לוח שומה, הכולל את פרטי המקרקעין שהושבחו בעקבות אישור התכנית, ואת שיעור ההשבחה. בהתאם ללוח השומה הוועדה מעדכנת את כל אחד מבעלי נכס שהושבח בשיעור ההשבחה שבגינו הוא חייב בהיטל, ובמקביל היא מעדכנת אותו בזכותו לערער על החיוב – מסתבר שערעורים על היטלי השבחה הן תעשייה גדולה, ובמקרים רבים המערער מקבל שומה מופחתת.

 

שמאות היטל השבחה | שמאי מקרקעין היטל השבחה | השגה על היטל השבחה שמאי | ערעור על היטל השבחה | חלף היטל השבחה | שמאי מקרקעין בראשון לציון היטל השבחה
תחומים
היטל השבחההערכת שוויירידת ערך לפי סעיף 197פיצויי הפקעהפירוק שיתוףבדק ביתהשגות רשות מקרקעי ישראלדיירות מוגנתמיסוי מקרקעיןפינוי בינוי

צור קשר
נא מלאו את הפרטים ונציגינו יחזרו אליכם...